Zemní práce

Smykový nakladač 2,3t (bobek)

Univerzální čelní nakladač je především vhodný na stavbách a terénních úpravách pozemků.
Kombinací s nákladním vozidlem zajistíme kompletní zemní práce včetně dopravy materiálu.

Pásový bagr 2,8t

Výkopy do hloubky 2,5m.
Lžíce: 30, 40cm, 100cm svahovka.

Vibrační deska 180kg

Možnost zapůjčení vibrační desky s reversem.
Cena: 500 Kč za den.

Naše nejčastěji prováděné práce jsou především

– Nakládka stavebního materiálu, zeminy, stavební suti a následný odvoz.
– Zemní a výkopové práce
– Terénní úpravy
– Úklid sněhu a další

Tento nakladač přepravujeme vlastními vozy. Cena za přepravu po vlastní ose se účtuje od vyjetí z firmy.
Přeprava nákladním vozidlem se účtuje dle ceníku kontejnerového vozidla.